Aktuálne stavby

Rodinné radové domy

Výstavba rodinných radových domov - Malý Cetín

Viac informácií
Wellness Vadaš - Štúrovo

Výstavba wellness centra.

Viac informácií
Peikko - Kráľová nad Váhom

Nadstavba administratívnej budovy.

Viac informácií
Sušiareň obilnín - Kmeťovo

Výstavba šušiarne v Kmeťove.

Viac informácií