Aktuálne stavby

Rodinné radové domy

Výstavba rodinných radových domov - Malý Cetín

Viac informácií
Wellness Vadaš - Štúrovo

Výstavba wellness centra.

Viac informácií
ČOV - Veľký Cetín

Výstavba ČOV - ky vo Veľkom Cetíne

Viac informácií
ICS - Priemyselný park Nitra

Výstavba výrobnej haly

Viac informácií
Sušiareň obilnín - Kmeťovo

Výstavba sušiarne obilnín v Kmeťove.

Viac informácií