Rodinné radové domy

Výstavba rodinných radových domov v Malom Cetíne.