gymnazium NZ

Gymnázium Nové Zámky, dostavba stravovacieho zariadenia a odborných učební