Kontakty

 AB – STAV, s.r.o.

951 07 Malý Cetín 157
Tel: 037 / 658 12 43
Fax: 037 / 658 12 92
E-mail: ab-stav@ab-stav.sk

IČO: 36548707
DIČ: 2020154246

ÚSTREDŇA: Šebőková Serafína 037/658 12 43
037/658 14 19
0903/576 350
ab-stav@ab-stav.sk


KONATEĽ: Borbély Alexander borbely@ab-stav.sk
Sekretárka konateľa: Ficová Edita ficova@ab-stav.sk

RIADITEĽ: Ing. Struhár Imrich   0903/431 360
struhar@ab-stav.sk
 Sekretárka riaditeľa: Šebőková Serafína seraf@ab-stav.sk

Vedúcu obchodného úseku:
Benko Patrik
 037/658 18 51
0903/449 521
benko@ab-stav.sk

Odbyt:
Vajdová Brigita
 037/658 13 12
stavebniny@ab-stav.sk

Vedúci dopravy:
Mgr. Ladányi Ľudovíť
 0903/605 445
doprava@ab-stav.sk

Vedúci výroby:
Kmeťo Ľudovít
 0911/401 901
betonarka@ab-stav.sk

Vedúci technickej prípravy:
Andrášková Katarína
 andraskova@ab-stav.sk

Vedúci ekonomického úseku:
Charizopulosová Eva
 chari@ab-stav.sk

Vedúci stavby:
Mikle Arnold
0903/431 355
mikle@ab-stav.sk

Vedúci stavby:
Szusztor Jozef
0903/429 394
szusztor@ab-stav.sk