Profil firmy

Firma vznikla v roku 1990 ako fyzická osoba. Od roku 2002 pôsobí pod názvom AB – stav s.r.o ako stavebno-výrobno-obchodná firma a zamestnáva približne 100 zamestnancov vyučených v rôznych stavebných profesiách. Hlavnou činnosťou spoločnosti je realizácia stavieb pozemného a inžinierskeho staviteľstva, zatepľovanie fasád, výroba betónovej zmesi, výroba prefabrikátov a stavebnej armatúry.

Spoločnosť svoje finančné prostriedky vkladá najmä do technického vybavenia, výsledkom čoho je komplexná stavebná mechanizácia a strojový park, pozostávajúci z nákladných automobilov, ťahačov, autodomiešavačov, autožeriavov, malých a univerzálnych zemných strojov, nakladačov. Pre skvalitnenie výrobného procesu investuje aj do nákupu moderných stavebných technológií, ako napr. stropné debnenie, lešenie, stenové debnenie. Toto materiálové a technické vybavenie nám umožňuje vykonať široký rozsah stavebných prác vlastnými kapacitami.

Vo firme je zavedený certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, systém manažérstva kvality v projektoch ISO 10006:2003, systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy OHSAS18001:2009.

Hlavným cieľom spoločnosti je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu realizovaných stavieb a maximálne vyjsť v ústrety a uspokojiť svojich zákazníkov.