kappa lepenkaren

Kappa, Štúrovo, lepenkáreň, rekonštrukcia fasády