kastiel

Obecný úrad Nové sady, rekonštrukcia kaštieľa