V Cetin nadstavba OU

Obecný úrad Veľký Cetín, nadstavba obecného úradu na nájomné byty