V Ripnany kd

Veľké Ripňany, rekonštrukcia kultúrneho domu a výstavba spevnených plôch