ICS – Priemyselný park Nitra

Výstavba výrobnej haly.