Stavebná činnosť

Firma sa zaoberá stavebnou činnosťou, ktorá zahŕňa široký rozsah prác týkajúcich sa pozemného a inžinierskeho staviteľstva, výrobou betónovej zmesi vrátane dopravy, výrobou stavebnej armatúry a prefabrikátov. Máme za sebou dlhoročné skúsenosti v tomto odbore a množstvo úspešne zrealizovaných projektov. Dôkazom sú aj naše hotové projekty, ktoré si môžeme pozrieť v sekcii Referencie.

Poskytujeme nasledovné stavebné činnosti:

·         Pozemné stavby

·         Inžinierske stavby

·         Poľnohospodárske stavby

·         Občianske budovy

·         Realizácia stavieb na kľúč

·         Realizácia priemyselných stavieb

·         Úprava exteriéru, interiéru

·         Zateplenie fasád

·         Murárske a betonárske práce

·         Výkopové, zemné a búracie práce

·         Výstavba, prestavba, rekonštrukcia domov, bytov