Vodotesné žumpy

zumpa

Žumpa je určená na akumuláciu splaškových vôd v oblasti bez verejnej kanalizácie. Môže byt použitá tiež ako zásobník na zachytávanie dažďovej vody, ktorú možno využiť na polievanie záhrad pomocou čerpadla.

Vodotesná žumpa je vyrábaná z kvalitného železobetónu a má objem 10 m³.

Ponúkame kompletnú službu t.j. výkop, dopravu a osadenie žumpy. Žumpu prepravíme priamo na určené miesto a do vykopanej jamy sa vloží hydraulickým ramenom. Následne na to sa zasype zeminou, napojí na kanalizáciu a môže sa používať.

Cenník vodotesná žumpa – na stiahnutie TU.

   Galéria vodotesnej žumpy: