Betónové vodotesné žumpy

Betónové vodotesné žumpy

V našej firme sa venujeme aj výrobe betónových vodotesných žúmp. Vodotesná žumpa slúži na odvod splaškových vôd v oblasti bez verejnej kanalizácie, môže však slúžiť aj na ekologické účely – zachytávať dažďovú vodu na ďalšie využitie – polievanie záhrady. Okrem kvalitného materiálu, z ktorého je žumpa vyrobená - železobetón s objemom 10 m³, vám zabezpečujeme kompletné služby pri dosadení. Na určené miesto vám do vykopanej jamy hydraulickým ramenom vložíme vašu betónovú vodotesnú žumpu.

Potrebujete profesionálov na realizáciu stavieb?

Ponúkame najlepšie služby v rôznych stavebných profesiách.